Landschapsbeschrijving en fotografie

Ter ondersteuning van projecten die een belangrijk onderdeel landschapsontwikkeling, of historische geografie bevatten, stellen we u een uitgebreid rapport op, voorzien van kaartbijlagen en foto's, die alle fysieke elemementen van het landschap beschrijven en hun ontstaan duiden.
Voor overzichtsfoto's vanop hoogte maken we hierbij gebruik van een drone.

links