Wie, Wat & Waar?

ARON bv is een door Onroerend Erfgoed erkend archeologisch bedrijf (OE/ERK/archeoloog/2015/00006). Ook al onze senior en medior medewerkers beschikken over een erkenning als archeoloog en als metaaldetectorist. 

Al onze archeologen studeerden af als Licentiaat of Master in de Archeologie, of de Wetenschapsarcheologie en beschikken over twee tot twintig jaar actieve beroepservaring. Onze senior archeologen beschikken over een ruime kennis van de te verwachten archeologie op leembodems, zandbodems en zandleembodems. Dat maakt ons regiospecialisten voor de archeoregio’s Kempen (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant), Zandstreek (Antwerpen en Vlaams-Brabant), Zandleemstreek (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant), Leemstreek (Limburg en Vlaams-Brabant) en Maaskant (Limburg).      
Dit geldt voor alle prehistorische, protohistorische en historische perioden.           

Ons team beschikt over bijkomende expertise die door middel van vervolgopleidingen werd verworven. Zo hebben we gediplomeerden in de monumentenzorg, Middeleeuwse studies, geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie, en Autodesk AutoCAD.        

ARON bv investeert in het verwerven en up-to-date houden van kennis door regelmatige deelnames aan studiedagen en congressen. De nadruk ligt hierbij op zowel kennis over nieuwe methoden en technieken, en conservatie en depotbeheer, als op inhoudelijke kennis die aansluit bij de archeoregio’s waarin we werken. Uiteraard wordt bij specifieke vragen of nieuwe vondsten ook beroep gedaan op een doorheen de jaren opgebouwd netwerk van externe specialisten.            

Locatie

Ons kantoor en depot is gevestigd in de oudste stad van het land, Tongeren, op de Neremweg 110.
Vanuit Tongeren zijn onze archeologen aan het werk in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

 

Natasja De Winter

Erkend archeoloog en erkend MER-deskundige
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie
Master in middeleeuwse studies


Senior archeoloog - Bestuurder

Email: natasja.dewinter@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00009

Petra Driesen

Erkend archeoloog
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog - Bestuurder

Dagelijks beheer en administratie ARON bvba

Email: petra.driesen@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00088

 

Elke Wesemael

Erkend archeoloog
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog - Bestuurder

Email: elke.wesemael@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00007

 

Joris Steegmans

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00091

Patrick Reygel

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00092

Inge Van de Staey

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie
Master in de monumentenzorg


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00087

Sebastiaan Augustin

Erkend Archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europeese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2016/00159

 

Willem Vanaenrode

Master in de Archeologie - Mediterrane Archeologie

 

Senior archeoloog

OE/ERK/archeoloog/2018/00207

 

Tom Lees

Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

 Junior Archeoloog

OE/ERK/archeoloog/2021/00018

 

Anne De Loof

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog

OE/ERK/archeoloog/2018/00203

 
links