Bureauonderzoek

ARON bvba kan voor u archeologische bureaustudies uitvoeren, zowel in het kader van een archeologienota, als ter ondersteuning van een MER-studie of diverse onderzoeksprojecten.

Het bureauonderzoek voor een archeologienota bestaat uit:

  • Een beschrijvend gedeelte, met weergave van alle gekende historische, cartografische, kadastrale, landschappelijke, bodemkundige en archeologische de verzamelde informatie m.b.t. het projectgebied, voorzien van kaartmateriaal en bijlagen.
  • Een assessment van de voorgaande bronnen, een toetsing van de impact van de geplande werken, en het aangeven van de potentie op archeologie en op kenniswinst voor het projectgebied.
  • Een tekstuele samenvatting bovenstaande info
  • Een overzicht van de bronnen en de bibliografie


Op basis van het bureauonderzoek kan het veldwerk op het perceel gericht plaats vinden, en kan het in een archeologisch, historisch en bodemkundig kader geplaatst worden.

links