Archeologienota met uitgesteld traject

In sommige gevallen, omschreven in artikel 5.4.5 van het Onroerenderfgoeddecreet, is het niet mogelijk of wenselijk om al het noodzakelijke vooronderzoek (veldonderzoek) uit te voeren voorafgaand aan de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning (omgevingsvergunning).

In deze situaties is het dus niet mogelijk om een uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij de geplande bodemingrepen of over de aard van die maatregelen.
Bijkomend vooronderzoek is dan vereist na het verlenen van de bouwvergunning.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek, maakt de erkende archeoloog in dat geval een assessment en een programma van maatregelen op, waarna het geheel wordt samengevoegd tot een ‘archeologienota met uitgesteld traject’. Daarin wordt een beargumenteerde inschatting van het potentieel van het terrein gemaakt, en wordt de vervolgstrategie weergegeven. Na een eindoverleg met de initiatiefnemer kan deze archeologienota vervolgens door de archeoloog digitaal worden ingediend bij Onroerend Erfgoed.
De vervolgstrategie (veldonderzoek) wordt vervolgens uitgevoerd na het verkrijgen van de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning door de initiatiefnemer, maar vóór de aanvang van de bouwwerken.

links