Erfgoedwerking

ARON bvba biedt eveneens ondersteuning bij:

  • Projecten rond automatisering, registratie en standaardisatie in erfgoeddepots
  • Aan erfgoed gerelateerd studiewerk (case-studies,archiefonderzoek,…)
  • Projecten binnen erfgoed-depots (advies naar inrichting, digitalisering, standaardisering, werkingsorganisatie,...)
  • Het opzetten van publieksprojecten (informatieverlening, publicatie, presentatie, tentoonstelling,...)
links