Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Voor vooronderzoek zonder ingreep in de bodem is geen toelating of melding bij Onroerend Erfgoed vereist. Een archeoloog kan dit onderzoek in overleg met de opdrachtgever uitvoeren op basis van zijn erkenning en conform de Code van Goede Praktijk.               

  • Landschappelijk booronderzoek heeft als doel inzicht te bieden in de bodemkundige opbouw van de locatie. Hiervoor wordt standaard geboord met een handboor in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 30 m. In specifieke omstanigheden kan ook gekozen worden voor mechanisch boren.

  • Landschappelijke profielputten aanleggen heeft hetzelfde doel. Voor sommige bodems is een reconstructie erg moeilijk of onmogelijk op basis van boorkernen uit een landschappelijk booronderzoek. Het aanleggen van referentieprofielen kan dan een uitkomst bieden. Hierbij is ondersteuning van een aardwetenschapper (bodemkundige) aangewezen.

  • Geofysisch onderzoek is een hoogtechnologische toepassing die door middel van gevoelige elektrische, elektromagnetische en/of magnetische sondering en registratie een kaartbeeld opbouwt van zowel de natuurlijke als de antropogene ingrepen in de bodem die zich onder het oppervlak bevinden.       
    Hierbij wordt de interpretatie en het opstellen van de nota uitgevoerd door een ervaren archeoloog van ARON bvba die goed vertrouwd met het begeleiden van de geofysicus van onze partners voor geofysica. ARON bvba voert op deze manier reeds 10 jaar succesvol archeologisch-geofysische projecten uit op Vlaamse bodem.

  • Veldkartering houdt in dat een gedetailleerde visuele en inhoudelijke opname van het terrein wordt gemaakt. Praktisch bestaat veldkartering er uit dat percelen in rijen worden belopen, en alle vondsten die worden aangetroffen op plan worden gebracht en worden geëvalueerd.
links