Colofon

  •  Materiaalstudie

Begeleiding van de technische uitwerking van het opgravingsarchief van de opgravingen van de O.L.V. basiliek te Tongeren

Periode
Maart 2011 - Maart 2012
Opdrachtgever
VIOE
Projectverantwoordelijke
Natasja De Winter

De opdracht bestaat erin een team van 6 medewerkers van het VIOE technisch te begeleiden en te coördineren bij de basisinventarisering van het opgravingsarchief en de basisanalyse van de vondsten en sporen van de opgraving in de O.L.V.-basiliek van Tongeren. Deze inventarisering en analyse bestaan uit: (1) de digitalisering van de veldtekeningen. (2) de digitalisering van de fotodocumentatie. (3) het opstellen van digitale inventarissen van de opgravingsadministratie (tekeningen, foto's en spoorbeschrijvingen). (4) het opstellen van een relationele databank van de spoorbeschrijvingen, bestaande uit databanken van de veldgegevens, van de spoorbeschrijvingen en van de stratigrafische spoorrelaties. (5) het maken van een zogenaamde Harrismatrix als basis voor de stratigrafische analyse van het opgravingsterrein. (6) het opstellen van een relationele databank van de vondstbeschrijvingen, met per Romeinse en per middeleeuwse/postmiddeleeuwse vondstcategorie (in metaal, glas, aardewerk, steen en organische materiaal) databanken die voor elk artefact aangeven: het materiaal, de materiaalgroep, de fabric, de vorm, het type, de fragmentatie, de compleetheid en de datering. (7) het opstellen van tabellen en grafieken van de diverse vondstensembles van het opgravingsterrein (indelingen in materiaalgroepen, fabrics, vormen en types, fragmentatie en compleetheid, tabellen en grafieken van het materiaal, chronologisch en functioneel ingedeeld). (8) het maken van een allesporenkaart en van overzichtsplattegronden van de diverse fasen van de geschiedenis van het opgravingsterrein, met positionering van de verschillende vondstensembles. (9) het maken van tekeningen en overzichtsplaten van de diverse vondsten-sembles van het opgravingsterrein.

links