Colofon

  •  Varia

Graffiti in de O.L.V.-basiliek van Tongeren

Periode
Najaar 2023
Opdrachtgever
Stad Tongeren
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Patrick Reygel
PDF Rapport(en)
  Rapportage Tongeren-graffiti OLV-Basiliek_042023_tekst.pdf

Tussen 22 augustus en 25 oktober 2022 voerden we een grootschalige registratie uit van alle graffiti in de O.L.V.-basiliek van Tongeren, meer bepaald van de toren en zolderruimtes. Dit onderzoek gebeurde in voorbereiding van het inrichten van de basiliektoren als uitkijkpunt.

In totaal werden meer dan 4000 foto’s genomen van middeleeuwse tot en met rectente graffiti. Van een 100-tal bijzondere exemplaren werd een hoge resolutie foto gemaakt. Dit rapport beschrijft de gevolgde werkwijze voor de registratie, en geeft een eerste overzicht van de aangetroffen types. Bijkomend wordt ook een korte interpretatie gegeven aan deze types, en bespreken we de verschillende ruimtes en enkele opvallende vaststellingen.

De aangetroffen graffiti blijkt een schat aan informatie te bevatten, die zeker haar plaats verdient tussen de historische bronnen, en de archeologische resten onder de basiliek. Op basis van deze eerste registratie, die meer dan 500 jaar aan geschiedenis omvat, kan nog jaren bijkomend onderzoek gebeuren en krijgen we een beter beeld van het leven van de individuele Tongenaren en de bezoekers van de basiliek doorheen de tijd.

De determinatie van de types gebeurde volgens de leiddraad die daarvoor werd opgesteld door Matthew Champion, en die via deze website te raadplegen is: http://www.medieval-graffiti.co.uk/

 

links