Colofon

  •  in voorbereiding
  •  Opgraving

Opgraving aan hoeve 'Blondeswinning' te Grote-Spouwen (Bilzen)

Periode
Mei 2018
Opdrachtgever
Stad Bilzen
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Sebastiaan Augustin
Uitvoerend team
Sebastiaan Augustin, Willem Vanaenrode, Joris Steegmans
Medewerkers
Met dank aan Tim (IOED Oost) Benny (EMDV), Marco (HcCreate), Erwin, Maarten (Grondwerken Hertigers), Toader, Ion en Adrian

Naar aanleiding van de aanleg van een parking bij de Hoeve Blondeswinning in Grote Spouwen kregen de archeologen van ARON in samenwerking met IOED Oost-Haspengouw & Voeren de opdracht van de Stad Bilzen om deze locatie te onderzoeken. Het onderzoeksgebied had een oppervlakte van ca. 4000 m².

Er werd door de archeologen een grote werkput aangelegd ter hoogte van de geplande parking. Tijdens de opgraving werden 71 sporen aangetroffen, onder andere een kringgreppel, een Romeinse grafheuvel, grafstructuren, paalkuilen, leemwinningskuilen, greppels en een weg.  In het onderzoeksgebied werden sporen van de ijzertijd tot aan de 20ste eeuw teruggevonden. Dit geeft aan dat Grote Spouwen vermoedelijk bewoond was vanaf de ijzertijd.

De ronde kringgreppel in het zuiden van het onderzoeksgebied is het oudste spoor dat werd gevonden. Dit spoor gaat terug tot in de ijzertijd, de periode voor de komst van de Romeinen in de Lage Landen. Deze kringgreppel is een graf geweest, wat wijst op bewoning van Spouwen in deze periode.

In het noorden van het onderzoeksgebied werd een Romeinse grafheuvel (tumulus) aangetroffen. Het grafmonument laat zich kenmerken door een ronde greppel. De grond die vrijkwam bij het uitgraven van de kringgreppel werd gebruikt om de grafheuvel te maken. Deze grafheuvels werden aangelegd door de lokale elite - bv. villa eigenaren –  als in het oog springend grafmonument. De diameter van 20 m komt overeen met deze van andere Romeinse grafheuvels in de Haspengouw.  

Daarnaast werden er ook een viertal andere grafstructuren aangetroffen. Een grafmonument is U-vormig en bestaat uit een ovale greppel met paalkuilen. Deze structuur wordt in de pre Romeinse dan wel Romeinse periode geplaatst. Drie grafstructuren betroffen rechthoekige grafkuilen waarvan de datering nog onzeker is. Natuurwetenschappelijke datering (C14) kan hier nog verheldering in brengen.

Ten zuiden en ten oosten van de Romeinse grafheuvel werden er verschillende paalkuilen gevonden die samen houtbouwstructuren hebben gevormd, zoals opslagschuren of huizen. Op basis van de vondsten kunnen deze gedateerd worden in de volle tot late middeleeuwen.

Er werden ook grote kuilen voor leemwinning aangetroffen in het onderzoeksgebied. Deze zijn te dateren van de late middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. Leem werd veelvuldig gebruikt voor het bouwen en onderhouden van vloeren en wanden van van de vakwerk gebouwen van hoeves. 

Tijdens de opgraving zijn heel wat vondsten ingezameld. Bijzonder was de vondst van een volledig intacte aardewerk beker en kruik uit de late middeleeuwen. Daarnaast werd er ook een Romeinse mantelspeld (fibula) gevonden uit de eerste eeuw n. Chr. Opmerkelijk was ook de hoeveelheid losse silexblokken die aanwezig waren. Silexblokken van dit formaat werden meestal gebruikt in de fundering van (Romeinse) gebouwconstructie(s).  Op de site, dan wel in de directe omgeving, zal een gebouw aanwezig zijn geweest.

 

Archeologische opgraving aan hoeve 'Blondeswinning' te Grote-Spouwen (Bilzen)

 

 

links