Colofon

  •  523
  •  Nota

Nota Landen, Drogenhof. Bouw van vier wooneenheden en een appartementencomplex.

Periode
21 november 2017, 2 januari 2018
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Maxim Hoebreckx
Uitvoerend team
Maxim Hoebreckx, Sebastiaan Augustin
Begeleiding
Chris Cammaer

De veldkartering heeft zes metaalvondsten opgeleverd. Geen enkele van deze vondsten kon gerelateerd worden aan de Luiks-Brabantse oorlogen of nederzettingsafval uit Landen. De musketkogels werden wel gerelateerd aan eerdere veldslagen die zich in de 17de tot de 19de eeuw zich afspeelden in het omgeving van Landen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel een perceels- of afwateringsgreppel op. Verder werden er geen archeologische sporen aangetroffen in het onderzoeksgebied. Aangezien deze perceelsgreppel of afwateringsgreppel gerelateerd kan worden aan het landgebruik op de historische kaarten, heeft het spoor een lage archeologische en/of cultuurhistorische relevante waarde. Er zijn geen andere greppels of paalkuilen aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een erf of een nederzetting, dat een hogere
archeologische waarde zou kunnen toekennen aan het onderzoeksgebied. 

AUGUSTIN S., HOEBRECKX M. & WESEMAEL E. (2017) Nota Landen, Drogenhof. Bouw van vier wooneenheden en een appartementencomplex. Tongeren. ARON Rapport 523, Tongeren.

links