Colofon

  •  530
  •  Nota

Nota Tongeren, Industrie Oost. Uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren Oost: Fase 2.

Periode
11 november 2016 - 9 januari 2017, 7 november 2017
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Maxim Hoebreckx
Uitvoerend team
John Nicholls (Geofysica), Willem Vanaenrode, Joris Steegmans
Medewerkers
Benjamino Emons
Begeleiding
Chris Cammaer

Het bureauonderzoek (2016D25) voorafgaand aan de aanvullende vooronderzoeken werd uitgevoerd in het kader van een archeologienota met uitgesteld traject die het volledige projectgebied van 58,72 ha behelst.

Op basis van de grote oppervlakte, en de archeologische verwachtingen voor het onderzoeksgebied werd er geopteerd voor een combinatie verschillende onderzoeksmethodes.Een eerste onderzoeksmethode werd gevormd door het geofysisch onderzoek (2016K551), met name een magnetometrisch onderzoek dat reeds voor Fase 1 en 2 werd uitgevoerd. Aanvullend werd een veldkartering met bijkomende metaaldetectie (2017L1) uitgevoerd. Nadien werden aan de hand van een gericht proefsleuvenonderzoek (2017A149 (deel) en 2017K72) de resultaten van het geofysisch onderzoek verder verfijnd en gecontroleerd.

 HOEBRECKX M. & WESEMAEL E. (2017) Nota Tongeren, Industrie Oost. Uitbreiding van het bedrijventerrein Tongeren Oost: Fase 2. ARON rapport 530, Tongeren.

links