Colofon

  •  Nota

Nota Kortessem, Hasseltsesteenweg. Nieuwbouw van een handelsruimte met 14 wooneenheden.

Periode
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen & Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Sebastiaan Augustin
Uitvoerend team
Sebastiaan Augustin, Willem Vanaenrode
Medewerkers
Hanne De Langhe

Het uitgestelde vooronderzoek dat in het kader van deze nota uitgevoerd werd, bestond uit een veldkartering en een proefsleuvenonderzoek.

Bij de veldkartering werden verspreid over het terrein 9 aardewerkscherven aangetroffen. Het betreft drie fragmenten Maaslands aardewerk uit de volle tot late middeleeuwen. Tevens zijn er 5 fragmenten roodbakkend aardewerk met loodglazuur aangetroffen. Deze fragmenten zijn laat- of postmiddeleeuws. Een laatste fragment betreft een laatmiddeleeuws bodemfragment uit steengoed met zoutglazuur. Gezien de datering en de spreiding van de aangetroffen aardewerkfragmenten kunnen deze gerelateerd worden aan de functie van het terrein als akker of als erf, zoals gekend uit meerdere cartografische bronnen vanaf het einde van de 18de eeuw. 

Het proefsleuvenonderzoek leverde 5 sporen op. Het gaat om vier kuilen en een greppel die aangetroffen werden in het zuiden van het terrein. De greppel valt samen met een perceelgrens, die reeds zichtbaar was op de Atlas der Buurtwegen en tot op heden nog bestaat. De kuilen die allen ten zuiden van de greppel gelegen zijn, maken deel uit van het erf dat op deze kaart staat afgebeeld en waarvan de greppel de noordelijk perceelsgrens vormt. De sporen geven dan ook enkel informatie over het toenmalig landgebruik dat reeds goed gekend is uit verschillende cartografische bronnen. Daarmee heeft deze vindplaats een lage archeologische waarde en leveren de archeologische sporen geen extra informatie op. Verder onderzoek zou dan ook niet tot nuttige kennisvermeerdering leiden, waardoor de kosten van zulk onderzoek niet opwegen tegen de baten. Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek geadviseerd.

AUGUSTIN S., DRIESEN P., DE LANGHE H., VANAENRODE W. & WESEMAEL E. (2018) Nota Kortessem, Hasseltsesteenweg. Nieuwbouw van een handelsruimte met 14 wooneenheden. ARON Rapport 545, Tongeren.

links