Colofon

  •  550
  •  Opgraving

Archeologische werfbegeleiding aan de “Drie Tumuli van Grimde” (Tienen). Onderzoek in opdracht van de Stad Tienen.

Periode
7 november - 4 december 2017
Opdrachtgever
Stad Tienen
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen
Terreinverantwoordelijke
Patrick Reygel
Uitvoerend team
Patrick Reygel, Maxim Hoebreckx, Sebastiaan Augustin, Willem Vanaenrode

Ter hoogte van het beschermde landschap ‘Drie tumuli en hun omgeving’ waarbinnen een beschermd monumenten beschermde archeologische zone (‘Drie Gallo-Romeinse tumuli vanGrimde’) liggen, wordt een park ingeplanddoor de Stad Tienen.
Aangezien er binnen de beschermde zone bodemingrepen plaatsvindendoor Onroerend Erfgoed een opgraving in de vorm van een
archeologische begeleiding van de werken geadviseerd. Het doel van hetonderzoek is het behoud van archeologische sporen in situ maximaal tegaranderen. Indien er toch sporen aangesneden worden dienden dezegeregistreerd te worden.
Deze archeologische begeleiding van de werken werd uitgevoerd doorARON bvba tussen 7 november en 4 december 2017. Hierbij werden geenarcheologische sporen of vondsten aangetroffen. 

HOEBRECKX, M. (2018) Archeologische werfbegeleiding aan de “Drie Tumuli van Grimde” (Tienen). Onderzoek in opdracht van de Stad Tienen. ARON Rapport 550, Tongeren.

links