Colofon

  •  567
  •  Varia

Prospectie zonder ingreep in de bodem in Peer Centrum. Onderzoek in opdracht van de Stad Peer.

Periode
9 -12 februari 2016
Opdrachtgever
Stad Peer
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Uitvoerend team
John Nicholls, Inge Van De Staey

In het kader van geplande wegeniswerken in het stadscentrum van Peer achtte Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek werd ingegeven door de ligging van het plangebied binnen de historische stadskern van Peer. Dit rapport behandelt de resultaten van dit onderzoek.
In eerste instantie werd een vooronderzoek uitgevoerd bestaan uit een bureaustudie en een geofysisch onderzoek ter hoogte van de drie Middeleeuwse stadspoorten. 

Tijdens de bureaustudie werd duidelijk dat het terrein zich binnen of langsheen de historische stadskern van Peer bevond. Het onderzoek toonde aan dat het stratenpatroon en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, in de loop der tijd nauwelijks veranderde. Tevens werd vastgesteld dat er potentieel restanten van de stadspoorten en –omwalling binnen het plangebied aanwezig zijn. Een deel van het onderzoeksgebied bevindt zich tevens net ten zuiden van de burcht van Peer.
Het geofysisch onderzoek, dat tussen 9 en 12 februari werd uitgevoerd, leverde geen eenduidige resultaten op met betrekking tot de aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Dit is te wijten aan de kleine oppervlakte enerzijds en de aanwezigheid van erg veel recente elementen in de ondergrond die signalen verstoren. Ter hoogte van de Kerkpoort en Nieuwepoort werden wel enkele anomalieën vastgesteld die een archeologisch potentieel hadden.

HOEBRECKX M., VAN DE STAEY I., WESEMAEL E. (2018) Prospectie zonder ingreep in de bodem in Peer Centrum. Onderzoek in opdracht van de Stad Peer. ARON RAPPORT 567, Tongeren.

links