Colofon

  •  568
  •  Nota

Een archeologische opgraving aan de Nieuwstraat te Peer (Centrum). Onderzoek in opdracht van de Stad Peer.

Periode
Projectverantwoordelijke
Elke Wesemael
Terreinverantwoordelijke
Maxim Hoebreckx
Uitvoerend team
Maxim Hoebreckx, Joris Steegmans, Daan Celis,
Medewerkers
Inge Van De Staey, John Nicholls

In het kader van geplande wegeniswerken in het stadscentrum van Peer achtte Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek werd ingegeven door de ligging van het plangebied binnen de historische stadskern van Peer.

In eerste instantie werd een vooronderzoek uitgevoerd bestaan uit een bureaustudie en een geofysisch onderzoek ter hoogte van de drie Middeleeuwse stadspoorten. Dit vooronderzoek werd aangevuld met een opgraving in de vorm van proefputten ter hoogte van de Nieuwstraat en Collegelaan en een onderzoek met werfbegeleiding aan de Nieuwpoort.

Tijdens de bureaustudie werd duidelijk dat het terrein zich binnen of langsheen de historische stadskern van Peer bevond. Het onderzoek toonde aan dat het stratenpatroon en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, in de loop der tijd nauwelijks veranderde. Tevens werd vastgesteld dat er potentieel restanten van de stadspoorten en –omwalling binnen het plangebied aanwezig zijn. Een deel van het onderzoeksgebied bevindt zich tevens net ten zuiden van de burcht van Peer.
Het geofysisch onderzoek, dat tussen 9 en 12 februari werd uitgevoerd, leverde geen eenduidige resultaten op met betrekking tot de aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Dit is te wijten aan de kleine oppervlakte enerzijds en de aanwezigheid van erg veel recente elementen in de ondergrond die signalen verstoren. Ter hoogte van de Kerkpoort en Nieuwepoort werden wel enkele anomalieën  vastgesteld die een archeologisch potentieel hadden.
Tijdens de opgraving, die bestond uit enkele vooraf bepaalde proefputten en een archeologische begeleiding van het kruispunt ter hoogte van de Nieuwpoort werden sporen van het oude poortgebouw aangetroffen. Over de rest van het onderzochte traject werden geen sporen vastgesteld.

HOEBRECKX M., VAN DE STAEY I., WESEMAEL E. (2018) Een archeologische opgraving aan de Nieuwstraat te Peer (Centrum). Onderzoek in opdracht van de Stad Peer. ARON RAPPORT 568, Tongeren.

links