Colofon

  •  210
  •  Opgraving

Archeologische opgraving aan de Heurkensberg te Tongeren

Periode
januari - mei 2014
Opdrachtgever
Skyline NV
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen
Terreinverantwoordelijke
Inge Van de Staey
Uitvoerend team
Inge Van de Staey, Joris Steegmans, Maxim Hoebreckx en Anne Schoups
Begeleiding
Chris Cammaer

In  de  periode  van  15  januari  tot 26  februari  2014  werd  door ARON  bvba  een  archeologische  opgraving  uitgevoerd  aan  de Heurkensberg  te  Tongeren.  Aanleiding  voor  dit  onderzoek  was een geplande  verkaveling van het  terrein.  Gezien een prospectie met ingreep in de bodem, uitgevoerd in 2010 door Studiebureau Archeologie  bvba, sporen uit  de ijzertijd  aan  het  licht  brachten, besliste het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Stad Tongeren een  archeologische  opgraving  te  laten  uitvoeren  op  het zuidoostelijke deel van de verkaveling.  
 
Tijdens  het  huidige  onderzoek  (fase  1) werden verschillende grondsporen aangetroffen. Deze kunnen gedateerd worden in  de  ijzertijd,  de  Romeinse  periode  en  de  late middeleeuwen tot nieuwste tijd.

VAN DE STAEY I. (2014) Archeologisch onderzoek aan de Heurkensberg te Tongeren. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Skyline NV (ARON RAPPORT 210), Sint-Truiden.

 

links