Colofon

  •  208
  •  Varia

Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik. Onderzoek voor de VLM-Regio Oost

Periode
Mei 2014 - 2015
PDF Rapport(en)
  Artikel_Ex_Situ.pdf

Colofon
RAPPORT 208: Geofysisch onderzoek op een aantal archeologische sites in de gemeente Gooik. Onderzoek voor de VLM-Regio
Oost in het kader van het ruilverkavelingsproject (ontwerpfase).

Auteurs: Elke Wesemael (ARON bvba) & John Nicholls (Target Archaeological Geophysics)
Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Vlaamse Landmaatschappij
Onderdeel: Eindrapport
KB: D/2014/12.651/12

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van ARON bvba voor de inzet bij het uitvoeren van het veldwerk. Verder danken
we alle collega’s die enthousiast kennis deelden in verband met de onderzoeksresultaten, en in het bijzonder dr. David
Depraetere (VLM) en ir. Eva De Rudder (VLM). Voor deze studie werd eveneens beroep gedaan op de vrijwillige medewerking
van een groot aantal grondeigenaars in Gooik. Het is onbegonnen werk om ze hier allemaal op te sommen. Graag willen we
via deze weg dan ook iedereen bedanken die zijn steentje, klein of groot, heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze
publicatie.
Elke Wesemael (ARON bvba) & John Nicholls (Target Archaeological Geophysics)

links