Colofon

  •  11
  •  Prospectie met ingreep in de bodem

Archeologische begeleiding tijdens de herinrichting van het stadscentrum te Bilzen (fase 2)

Periode
Mei 2005 - Maart 2006
Opdrachtgever
Technum NV
Projectverantwoordelijke
Petra Driesen
Terreinverantwoordelijke
Petra Driesen en Natasja De Winter
Uitvoerend team
Petra Driesen, Natasja De Winter, Elke Wesemael, Johan Coolen, Marc Coenen, Nico Sprengers, Tom Deville
Medewerkers
Jean-Louis Sourbron (Heemkring Landrada)
Begeleiding
Peter Van Den Hove, Ingrid Vanderhoydonck (Vlaamse Gemeenschap, Entiteit Onroerend Erfgoed), Tim Vanderbeken (ZOLAD)
PDF Rapport(en)
  Bilzen.pdf

Driesen P. en De Winter N. (2006) Archeologisch onderzoek in het centrum van Bilzen in het kader van de tweede fase van de herinrichting van het centrum (ARON Rapport 11), Tongeren.

Vloertje in mergelsteen en baksteen; een restant van de stadsboerderij die zich bevond op de plaats waar het Camille Huysmansplein nu gelegen is

De opgravingen voor het oude stadhuis brachten een cirkelvormige mergelstenen constructie aan het licht. Vermoedelijk is dit het vroegere Perron.

Een kuil uit de Late Bronstijd op de Markt te Bilzen. Het is zeer uitzonderlijk dat deze nog is bewaard, gezien de latere activiteiten in het stadscentrum.

Aardewerk uit de Late Bronstijd dat in de kuil werd aangetroffen

Doorsnede door de gracht die in de middeleeuwen rond het kerkdomein liep.

Twee van de vele graven rond de kerk, zichtbaar als een donkere verkleuring in de leembodem.In het linkse graf zijn restanten van de schedel te zien

Archeologie: beestig fijn

links