Wie, Wat & Waar?

ARON bvba is een door Onroerend Erfgoed erkend archeologisch bedrijf (OE/ERK/archeoloog/2015/00006). Ook al onze medewerkers beschikken over een erkenning als archeoloog en als metaaldetectorist. 

Al onze archeologen (en de zaakvoerders) zijn houder van een masterdiploma in de archeologie van een Vlaamse universiteit, en beschikken over vier tot twintig jaar actieve beroepservaring in de uitvoerende archeologie in Vlaanderen. ARON bvba beschikt intern over zeven senior archeologen die een ruime kennis en ervaring hebben van de te verwachten archeologie op leembodems, zandbodems en zandleembodems.
Onze senior archeologen zijn regiospecialisten voor de archeoregio’s Kempen (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant), Zandstreek (Antwerpen en Vlaams-Brabant), Zandleemstreek (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant), Leemstreek (Limburg en Vlaams-Brabant) en Maaskant (Limburg).      
Dit geldt voor alle prehistorische, protohistorische en historische perioden.           

Ons team beschikt over bijkomende expertise die door middel van vervolgopleidingen werd verworven. Zo hebben we gediplomeerden in de monumentenzorg, kunstgeschiedenis, geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie, Autodesk AutoCAD en een MER-deskundige.       

ARON bvba investeert in het verwerven en up-to-date houden van kennis door regelmatige deelnames aan studiedagen en congressen. De nadruk ligt hierbij op zowel kennis over nieuwe methoden en technieken, en conservatie en depotbeheer, als op inhoudelijke kennis die aansluit bij de archeoregio’s waarin we werken. Uiteraard wordt bij specifieke vragen of nieuwe vondsten ook beroep gedaan op een doorheen de jaren opgebouwd netwerk van externe specialisten.            

Locatie

Ons kantoor en depot is gevestigd in de oudste stad van het land, Tongeren, op de Neremweg 110.
Vanuit Tongeren zijn onze archeologen aan het werk in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.

 

Natasja De Winter

Erkend archeoloog en erkend MER-deskundige
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie
Master in middeleeuwse studies


Senior archeoloog - Bestuurder

Email: natasja.dewinter@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00009

Petra Driesen

Erkend archeoloog
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog - Bestuurder

Dagelijks beheer en administratie ARON bvba

Email: petra.driesen@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00088

 

Elke Wesemael

Erkend archeoloog
Licentiaat in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie

 

Senior archeoloog - Bestuurder

Email: elke.wesemael@aron-online.be

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00007

 

Joris Steegmans

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00091

Patrick Reygel

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00092

Inge Van de Staey

Erkend archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie
Master in de monumentenzorg


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00087

Maxim Hoebreckx

Erkend archeoloog
Master in de Kunstgeschiedenis en Archeologie


Senior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2015/00090

Hanne De Langhe

Erkend Archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europese an Nationale Archeologie


Medior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2016/00156

Sebastiaan Augustin

Erkend Archeoloog
Master in de Archeologie - West-Europeese en Nationale Archeologie

 

Medior archeoloog

Erkenning: OE/ERK/Archeoloog/2016/00159

Willem Vanaenrode

Master in de Archeologie - Mediterrane Archeologie


Junior Archeoloog

 

Tom Lees

Master in de Archeologie - West-Europese en Nationale Archeologie


 Junior Archeoloog

 

Katleen Vandenbranden

Master in de conservatie - restauratie

 

Junior archeoloog - Conservator

 

Stefanie Brans

Master in de Archeologie - Prehistorie

 

 Junior Archeoloog

 

Sander Op De Beeck

Master in Geology – geodynamics and georesources

 

Aardwetenschapper

 
links